Politică de confidențialitate

Politica de confidenţialitate privind protecția datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Termeni și condiții utilizare site

Folosirea site-ului www.maramuresballoonfiesta.com presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor de către utilizator. Asociația S.E.N.S. este responsabilă pentru operarea site-ului www.maramuresballoonfiesta.com și este un ONG cu sediul în Baia Mare, jud. Maramureș, str. Republicii, nr. 26/4. Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

Folosirea oricăror servicii curente sau viitoare furnizate de www.maramuresballoonfiesta.com implică acceptarea termenilor și condițiilor. Întregul conținut al site-ului www.maramuresballoonfiesta.com este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al Asociației S.E.N.S. a oricăror elemente aparținând site-ului se pedepsește conform legilor în vigoare.

Asociația S.E.N.S NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul asociației. Vizitatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web. Vă aducem la cunoștință că Maramureș Balloon Fiesta este marcă înregistrată, în acest sens orice utilizare a mărcii fără acordul Asociației S.E.N.S. fiind pedepsită conform legii.

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut text și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Asociației S.E.N.S. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Asociația S.E.N.S.

Niciun vizitator al site-ului nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului, vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Nimeni nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

Utilizatorul site-ului are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise de către operator. Utilizatorului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu Asociația S.E.N.S, fără consimțământul expres al asociației, oferit în prealabil în scris.

Transmiterea de către utilizator de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

Politica de rezervare a serviciilor oferite de site-ul nostru, precum și detaliile privind politica de retur sau modalitatea prin care un utilizator poate să beneficieze de serviciile noastre, sunt detaliate in mod explicit în Termeni și condiții de participare la festivalul Maramureș Balloon Fiesta, document disponibil pe site-ul nostru.

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, ne va fi comunicată direct, prin email, la contact@maramuresballoonfiesta.com. Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 10 zile lucratoare. Utilizatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate), sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Asociației S.E.N.S prin aceste acțiuni.

Asociația S.E.N.S își rezervă dreptul de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.maramuresballoonfiesta.com, politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens, cu toate acestea, ne dorim să anunțăm clienții despre aceste modificări.

Utilizatorul site-ului www.maramuresballoonfiesta.com are obligația de a verifica în mod regulat termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de catre Asociația S.E.N.S, va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se consideră că este de acord cu modificările efectuate.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din site.

Politica de confidenţialitate privind protecția datelor cu caracter personal

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs. reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs. pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs. de persoană vizată, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal.

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

Asociația S.E.N.S., în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a vă putea oferi acces la serviciile noastre și pentru a vă putea ține la curent cu noutățile noastre, în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale și se realizează pe baza consimțământului dvs.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:
Nume și prenume
Adresă de contact și adresă de livrare
Număr de telefon
Adresă de e-mail
IP
Vârstă

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi păstrate pe o perioadă care nu depășește intervalul de timp necesar îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele dvs.

Completarea unui formular

În momentul completării formularului de rezervare sau a formularului de contact vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, vârsta, adresa de contact, adresa de livrare, nr. de telefon, adresa de email și IP.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a putea veni în sprijinul nevoilor dvs. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți, astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs., Asociația S.E.N.S. nu va putea oferi serviciile contractate.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual, precum și pe un termen de 3 ani de la data completării formularului, acesta fiind termenul de prescripție.

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România
furnizorul serviciilor de contabilitate
furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail
furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România
curieri cu care avem încheiat un raport contractual
procesatorii serviciului de plăți online, dacă este cazul
Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

Newsletter – Marketing direct

Abonarea și dezabonarea la/de la newsletter-ul nostru, în cazul în care există unul, este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), cu privire la serviciile noastre dintr-o anumită perioadă.

Pentru a asigura serviciile de marketing, colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date vor fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la serviciile noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail contact@maramuresballoonfiesta.com sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Cookie-uri

Site-ul www.maramuresballoonfiesta.com foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tipul de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau la citirea conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experienţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator, etc. Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. următoare.

Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.

În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, această opțiune poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.

Link-uri

Acest site conţine link-uri către alte site-uri. Asociația S.E.N.S. nu este responsabilă de politica de confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.

Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dvs. și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dvs. a accesat pagina noastră web.

În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului ”Îmi place”’ de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt poziţionat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricăruia din următoarele drepturi, în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau le vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea acestora; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

-dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, iar în acest caz datele dvs. vor fi șterse.

– dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o simplă cerere adresată Asociației S.E.N.S., în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email contact@maramuresballoonfiesta.com sau prin accesarea funcțiilor puse la dispoziție pe site-ul nostru (link export și ștergere).

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Date de contact

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale Asociației S.E.N.S. și Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica în baza căreia au fost culese informaţiile.

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

Asociația S.E.N.S.
Persoană responsabilă: Loredana Hurley, președinte Asociația S.E.N.S.
Email: contact@maramuresballoonfiesta.com

ASOCIAțIA SENS

BAIA MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA